ทัวร์ต่างประเทศ - uptourandtravel

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/09921

เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00-18.00 น. / วันเสาร์ 09.00 - 12.30 น. ​

ทัวร์ต่างประเทศ
พบ
8493 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

SPHZ-M12.FLASH PENANG MALAYSIA 3D2N (FY) DEC-MAR 2024

ทัวร์โค้ด

UPTT232494
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. 66 - 25 มี.ค. 67 (20 ช่วงวันเดินทาง)
8 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
5 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
12 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
19 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
2 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67
23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 6,999 บาท

สายมู ... เมียนมาร์ สิเรียม ย่างกุ้ง 2 วัน

ทัวร์โค้ด

UPTT231936
สิเรียม+ย่างกุ้ง ไหว้ครบ 9 วัด 2 วัน
ขอพร พระอุปคุต / พระพุทธรูป 5 ต่อ ณ เจดีย์กลางน้ำ สิเรียม
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง
พา “มู” ทุกจุด เทพทันใจ ... แม่ยักษ์ ... พระสุริยันจันทรา
องค์พระมหามัยมุนีจำลอง / ขอพร พระศิวะ วัดฮินดู / พระนอนตาหวาน/ วัดงาทัตจี / เจดีย์มหาวิชยะ
สิเรียม+ย่างกุ้ง ไหว้ครบ 9 วัด 2 วัน ขอพร พระอุปคุต / พระพุทธรูป 5 ต่อ ณ เจดีย์กลางน้ำ สิเรียม 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง พา “มู” ทุกจุด เทพทันใจ ... แม่ยักษ์ ... พระสุริยันจันทรา องค์พระมหามัยมุนีจำลอง / ขอพร พระศิวะ วัดฮินดู / พระนอนตาหวาน/ วัดงาทัตจี / เจดีย์มหาวิชยะ
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ฮอทพอท / กุ้งแม่น้ำ / สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง ... พร้อมรับของที่ระลึกทุกที่นั่ง
เดินทางช่วง
9 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
9 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
23 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
 Myanmar National Airlines
2 วัน 1 คืน
เริ่มเพียง 7,990 บาท

มู นะ เมียนมาร์ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์โค้ด

UPTT232681
ไหว้พระ 9 วัด หงสาวดี+ย่างกุ้ง 2 วัน
2 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์
พา “มู” ทุกจุด เทพทันใจ ... แม่ยักษ์ ... พระสุริยันจันทรา
พระนอนยิ้มหวาน / เจดีย์ไจ๊ปุ่น / พระราชวังบุเรงนอง / วัดงาทัตจี / วัดพระนอนตาหวาน
ไหว้พระ 9 วัด หงสาวดี+ย่างกุ้ง 2 วัน 2 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พา “มู” ทุกจุด เทพทันใจ ... แม่ยักษ์ ... พระสุริยันจันทรา พระนอนยิ้มหวาน / เจดีย์ไจ๊ปุ่น / พระราชวังบุเรงนอง / วัดงาทัตจี / วัดพระนอนตาหวาน
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ฮอทพอท / กุ้งแม่น้ำ ... พร้อมรับของที่ระลึกทุกที่นั่ง
เดินทางช่วง
13 ม.ค. - 24 มี.ค. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
13 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
20 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
27 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
3 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67
17 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
24 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
2 มี.ค. 67 - 3 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
 Myanmar National Airlines
2 วัน 1 คืน
เริ่มเพียง 7,990 บาท

SPHZ-M1.COZY MALAYSIA.GENTING-KUL-PUTRA 3D2N (MH)

ทัวร์โค้ด

UPTT230128
เดินทางช่วง
15 ธ.ค. 66 - 2 มิ.ย. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
29 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
 Malaysia Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 7,999 บาท

SPHZ-17 PKG TKT SL + HOTEL 3 STAR 2-4 JUN 23

ทัวร์โค้ด

UPTT230748
เดินทางช่วง
6 ธ.ค. 66 - 2 มิ.ย. 67 (97 ช่วงวันเดินทาง)
6 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66
12 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66
13 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66
14 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
17 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
18 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66
19 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66
20 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66
21 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66
22 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
 • 23 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66
  24 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
  5 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
  7 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67
  8 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67
  9 ม.ค. 67 - 11 ม.ค. 67
  10 ม.ค. 67 - 12 เม.ย. 67
  10 ม.ค. 67 - 12 ม.ค. 67
  11 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67
  12 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
  14 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67
  15 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 67
  16 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67
  17 ม.ค. 67 - 19 ม.ค. 67
  19 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
  21 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
  22 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 67
  23 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 67
  24 ม.ค. 67 - 26 ม.ค. 67
  25 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
  26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
  28 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
  29 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67
  30 ม.ค. 67 - 1 ก.พ. 67
  31 ม.ค. 67 - 2 ก.พ. 67
  2 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67
  4 ก.พ. 67 - 6 ก.พ. 67
  5 ก.พ. 67 - 7 ก.พ. 67
  6 ก.พ. 67 - 8 ก.พ. 67
  7 ก.พ. 67 - 9 ก.พ. 67
  12 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67
  13 ก.พ. 67 - 15 ก.พ. 67
  14 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 67
  16 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
  17 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67
  18 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67
  28 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
  10 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
  11 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
  12 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67
  14 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
  15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
  16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
  18 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67
  19 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67
  20 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67
  21 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
  22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
  23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
  24 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
  25 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67
  26 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67
  28 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
  29 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
  30 มี.ค. 67 - 1 เม.ย. 67
  1 เม.ย. 67 - 3 เม.ย. 67
  2 เม.ย. 67 - 4 เม.ย. 67
  3 เม.ย. 67 - 5 เม.ย. 67
  4 เม.ย. 67 - 6 เม.ย. 67
  10 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67
  11 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67
  19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
  21 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67
  22 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67
  23 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67
  24 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67
  26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
  28 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67
  29 เม.ย. 67 - 1 พ.ค. 67
  8 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67
  10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
  12 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67
  13 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67
  14 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67
  15 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67
  17 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
  19 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67
  20 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67
  21 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67
  26 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67
  27 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67
  28 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67
  29 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67
  30 พ.ค. 67 - 1 มิ.ย. 67
  31 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 85 )
 Thai Lion Air
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 7,999 บาท

SPHZ-M9.CAMERON GENTING ODYSSEY MALAYSIA 3D2N (MH)

ทัวร์โค้ด

UPTT232112
เดินทางช่วง
7 ธ.ค. 66 - 30 มี.ค. 67 (21 ช่วงวันเดินทาง)
7 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
22 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
5 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
18 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
19 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
25 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
2 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67
 Malaysia Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 7,999 บาท

SPHZ-25 SPEEDY PACKED SINGAPORE 3D2N DEC 23 -MAR 24

ทัวร์โค้ด

UPTT232688
เดินทางช่วง
7 ธ.ค. 66 - 1 มี.ค. 67 (12 ช่วงวันเดินทาง)
7 ธ.ค. 66 - 8 ธ.ค. 66
21 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66
4 ม.ค. 67 - 5 ม.ค. 67
6 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
13 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
18 ม.ค. 67 - 19 ม.ค. 67
19 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
1 ก.พ. 67 - 2 ก.พ. 67
3 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67
15 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 67
17 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
29 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
 Thai Lion Air
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 7,999 บาท

SPHZ-M2. MUNZ MALAYSIA (SKYWORLD THEME PARK)3D2N (MH)

ทัวร์โค้ด

UPTT230129
เดินทางช่วง
9 ธ.ค. 66 - 27 พ.ค. 67 (30 ช่วงวันเดินทาง)
9 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
23 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66
27 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
6 ม.ค. 67 - 8 ม.ค. 67
13 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67
20 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67
27 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
 • 3 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67
  17 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67
  24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
  2 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
  9 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
  14 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
  16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
  21 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
  23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
  28 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
  30 มี.ค. 67 - 1 เม.ย. 67
  6 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
  20 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
  27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
  4 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
  11 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
  18 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
  25 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 18 )
 Malaysia Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 8,555 บาท

(RGN-SP2D-8M) SPECIAL MYANMAR ย่างกุ้ง-สิเรียม 2 วัน 1 คืน BY 8M พัก 3 ดาว

ทัวร์โค้ด

UPTT232122
เดินทางช่วง
10 ธ.ค. 66 - 24 มี.ค. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
10 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
1 ม.ค. 67 - 2 ม.ค. 67
6 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
13 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
20 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
10 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67
25 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
9 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
 Myanmar Airways
2 วัน 1 คืน
เริ่มเพียง 8,999 บาท

SPHZ-24 QUICKLY SINGAPORE 3D2N (VZ) JAN-MAR24

ทัวร์โค้ด

UPTT232641
เดินทางช่วง
12 ม.ค. - 25 มี.ค. 67 (8 ช่วงวันเดินทาง)
12 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
19 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
2 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67
16 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 8,999 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 1088 โปรแกรม
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code