ทัวร์เกาหลี - uptourandtravel

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/09921

เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00-18.00 น. / วันเสาร์ 09.00 - 12.30 น. ​

ทัวร์เกาหลี
พบ
296 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ทัวร์เกาหลี SNOW LOVER 5วัน 3คืน บิน BX

ทัวร์โค้ด

UPTT231933
เดินทางช่วง
6 ธ.ค. 66 - 10 ม.ค. 67 (32 ช่วงวันเดินทาง)
6 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
7 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
8 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
10 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66
11 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66
12 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66
17 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66
 • 18 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66
  19 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66
  20 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
  21 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66
  22 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
  23 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66
  24 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66
  25 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66
  26 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
  27 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
  28 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
  29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
  30 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
  31 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67
  1 ม.ค. 67 - 5 ม.ค. 67
  2 ม.ค. 67 - 6 ม.ค. 67
  3 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
  4 ม.ค. 67 - 8 ม.ค. 67
  5 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67
  6 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 20 )
 Air Busan
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 19,999 บาท

PKR21-LJ PRO KOREA SEOUL SO ENJOY

ทัวร์โค้ด

UPTT231945
เดินทางช่วง
6 ธ.ค. 66 - 26 ก.พ. 67 (68 ช่วงวันเดินทาง)
6 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
7 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
8 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
10 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66
11 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66
12 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66
17 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66
 • 18 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66
  19 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66
  20 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
  21 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66
  22 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
  23 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66
  24 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66
  25 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66
  26 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
  27 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
  28 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
  29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
  30 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
  31 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67
  1 ม.ค. 67 - 5 ม.ค. 67
  2 ม.ค. 67 - 6 ม.ค. 67
  3 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
  4 ม.ค. 67 - 8 ม.ค. 67
  5 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67
  6 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67
  7 ม.ค. 67 - 11 ม.ค. 67
  8 ม.ค. 67 - 12 ม.ค. 67
  9 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67
  10 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
  11 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67
  12 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67
  13 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 67
  14 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67
  15 ม.ค. 67 - 19 ม.ค. 67
  16 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
  17 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
  18 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67
  19 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
  20 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 67
  21 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 67
  22 ม.ค. 67 - 26 ม.ค. 67
  23 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
  24 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
  25 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
  26 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
  27 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67
  28 ม.ค. 67 - 1 ก.พ. 67
  29 ม.ค. 67 - 2 ก.พ. 67
  7 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67
  8 ก.พ. 67 - 12 ก.พ. 67
  9 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 67
  10 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67
  11 ก.พ. 67 - 15 ก.พ. 67
  12 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 67
  13 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67
  14 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
  15 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67
  16 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67
  17 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 67
  18 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 67
  22 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 56 )
 Jin Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 21,999 บาท

เกาหลี สตอเบอร์รี่สด หิมะขาว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ปูซาน (BX)

ทัวร์โค้ด

UPTT232370
ไร่สตรอเบอร์รี่ – สกีรีสอร์ท (พักค้างคืนสกีรีสอร์ท 1 คืน) - ศูนย์เครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – สวนสนุกล๊อตเต้เวิร์ล – ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี – ย่านฮงแด - หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - พระราชวังชางด๊อกกุง - ย่านเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู - อินชอน ไชน่าทาวน์ - หมู่บ้านเทพนิยายเกาหลี - ร้านค้าละลายเงินวอน
เดินทางช่วง
14 ธ.ค. 66 - 19 ก.พ. 67 (11 ช่วงวันเดินทาง)
14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
26 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
9 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67
16 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
25 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
30 ม.ค. 67 - 3 ก.พ. 67
1 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67
6 ก.พ. 67 - 10 ก.พ. 67
8 ก.พ. 67 - 12 ก.พ. 67
13 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67
15 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67
 Air Busan
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 22,900 บาท

PKR22-LJ PRO KOREA SEOUL EVERLAND FULLDAY

ทัวร์โค้ด

UPTT231946
เดินทางช่วง
6 ธ.ค. 66 - 26 ก.พ. 67 (68 ช่วงวันเดินทาง)
6 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
7 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
8 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
10 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66
11 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66
12 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66
17 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66
 • 18 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66
  19 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66
  20 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
  21 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66
  22 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
  23 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66
  24 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66
  25 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66
  26 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
  27 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
  28 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
  29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
  30 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
  31 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67
  1 ม.ค. 67 - 5 ม.ค. 67
  2 ม.ค. 67 - 6 ม.ค. 67
  3 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
  4 ม.ค. 67 - 8 ม.ค. 67
  5 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67
  6 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67
  7 ม.ค. 67 - 11 ม.ค. 67
  8 ม.ค. 67 - 12 ม.ค. 67
  9 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67
  10 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
  11 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67
  12 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67
  13 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 67
  14 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67
  15 ม.ค. 67 - 19 ม.ค. 67
  16 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
  17 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
  18 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67
  19 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
  20 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 67
  21 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 67
  22 ม.ค. 67 - 26 ม.ค. 67
  23 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
  24 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
  25 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
  26 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
  27 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67
  28 ม.ค. 67 - 1 ก.พ. 67
  29 ม.ค. 67 - 2 ก.พ. 67
  7 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67
  8 ก.พ. 67 - 12 ก.พ. 67
  9 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 67
  10 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67
  11 ก.พ. 67 - 15 ก.พ. 67
  12 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 67
  13 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67
  14 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
  15 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67
  16 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67
  17 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 67
  18 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 67
  22 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 56 )
 Jin Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 22,999 บาท

KOREA SKI RESORT เกาหลี ดี๊ดี พักสกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอเชียน่า (OZ)

ทัวร์โค้ด

UPTT231985
พักค้างคืนสกีรีสอร์ท 1 คืน |ไร่สตรอเบอร์รี่ | สวนสนุกล๊อตเต้เวิร์ล | ถนนชองดัมดง | หมู่บ้านโบราณอึนพยอง | พระราชวังชางด๊อกกุง | ย่านเมียงดง |เอ็นโซลทาวเวอร์ | ตลาดโบราณควางจัง
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. 66 - 3 มี.ค. 67 (12 ช่วงวันเดินทาง)
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
20 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
27 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
3 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
10 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
17 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
24 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
31 ม.ค. 67 - 4 ก.พ. 67
7 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67
14 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
21 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
 Asiana Airlines
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 23,900 บาท

สตรอเบอร์รี่อร่อย ENJOY เกาหลี 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์ (XJ)

ทัวร์โค้ด

UPTT232463
พักค้างคืนสกีรีสอร์ท 1 คืน -ไร่สตรอเบอร์รี่ -ศูนย์เครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – สวนสนุกล๊อตเต้เวิร์ล – ถนนฮงแด - หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – พระราชวังชางด๊อกกุง - ย่านเมียงดง - อินชอน ไชน่าทาวน์ - หมู่บ้านเทพนิยายเกาหลี - ร้านค้าละลายเงินวอน
เดินทางช่วง
17 ม.ค. - 28 ม.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
17 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
24 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
 Thai AirAsia X
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 23,900 บาท

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง เกาหลี พักสกี รีสอร์ท 5วัน 3คืน โดยสายการบิน AirAsia X (XJ)

ทัวร์โค้ด

UPTT232632
ไร่สตรอเบอร์รี่ – สกีรีสอร์ท (พักค้างคืนสกีรีสอร์ท 1 คืน) - เทศกาลตกปลาน้ำแข็งที่ฮวาชอน ซานชอนอ (2024 Hwacheon Sancheoneo Ice Festival ) - ศูนย์เครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ถนนฮงแด - ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแดง – หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – พระราชวังเคียงบกกุง - ย่านเมียงดง - วัดชอนดึงซา - ฮุนได พรีเมียม เอ๊าท์เลท - ร้านค้าละลายเงินวอน
เดินทางช่วง
17 ม.ค. - 28 ม.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
17 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
24 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
 Thai AirAsia X
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 23,900 บาท

เกาหลี สตอเบอร์รี่หวาน พักสกีรีสอร์ท 5วัน 3คืน โดยสายการบิน Air Busan (BX)

ทัวร์โค้ด

UPTT232742
คังฮวา ซีไซด์ รีสอร์ท - เครื่องเล่น ลูจ - ไร่สตรอเบอร์รี่ – สกีรีสอร์ท (พักค้างคืนสกีรีสอร์ท 1 คืน) - ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์ - สวนสนุกล๊อตเต้เวิร์ล – ศูนย์เครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี – ย่านฮงแด - หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - พระราชวังชางด๊อกกุง - ย่านเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ตลาดโบราณควางจัง - ร้านค้าละลายเงินวอน
เดินทางช่วง
9 ม.ค. - 4 มี.ค. 67 (16 ช่วงวันเดินทาง)
9 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67
11 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67
16 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
18 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67
23 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
25 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
30 ม.ค. 67 - 3 ก.พ. 67
1 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67
6 ก.พ. 67 - 10 ก.พ. 67
8 ก.พ. 67 - 12 ก.พ. 67
13 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67
15 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67
 Air Busan
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 23,900 บาท

PKR23-LJ PRO KOREA SEOUL SKI HAPPYTIME

ทัวร์โค้ด

UPTT231947
เดินทางช่วง
6 ธ.ค. 66 - 26 ก.พ. 67 (68 ช่วงวันเดินทาง)
6 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
7 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
8 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
10 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66
11 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66
12 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66
17 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66
 • 18 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66
  19 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66
  20 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
  21 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66
  22 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
  23 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66
  24 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66
  25 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66
  26 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
  27 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
  28 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
  29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
  30 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
  31 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67
  1 ม.ค. 67 - 5 ม.ค. 67
  2 ม.ค. 67 - 6 ม.ค. 67
  3 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
  4 ม.ค. 67 - 8 ม.ค. 67
  5 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67
  6 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67
  7 ม.ค. 67 - 11 ม.ค. 67
  8 ม.ค. 67 - 12 ม.ค. 67
  9 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67
  10 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
  11 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67
  12 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67
  13 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 67
  14 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67
  15 ม.ค. 67 - 19 ม.ค. 67
  16 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
  17 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
  18 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67
  19 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
  20 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 67
  21 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 67
  22 ม.ค. 67 - 26 ม.ค. 67
  23 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
  24 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
  25 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
  26 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
  27 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67
  28 ม.ค. 67 - 1 ก.พ. 67
  29 ม.ค. 67 - 2 ก.พ. 67
  7 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67
  8 ก.พ. 67 - 12 ก.พ. 67
  9 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 67
  10 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67
  11 ก.พ. 67 - 15 ก.พ. 67
  12 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 67
  13 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67
  14 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
  15 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67
  16 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67
  17 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 67
  18 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 67
  22 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 56 )
 Jin Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 23,999 บาท

เชียร์สด ตบสนั่น ที่เกาหลี ชมศึกวอลเลย์บอลหญิง Korean V-League 2023/24 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ปูซาน (BX)

ทัวร์โค้ด

UPTT232556
ชมการแข่งขัน Korean V-League 2023/24 ทีม HWASEONG IBK ALTOS ทีมพรพรรณ - วัดชอนดึงซา - คังฮวา ซีไซด์ รีสอร์ท - ป้อมฮวาซอง - ศูนย์เครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลีและสมุนไพรฮอกเกตนามู – ย่านฮงแด - หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – คลองชองเกชอน - พระราชวังชางด๊อกกุง - ย่านเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู - อินชอน ไชน่าทาวน์ - หมู่บ้านเทพนิยายเกาหลี - ร้านค้าละลายเงินวอน
เดินทางช่วง
16 ม.ค. - 20 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
16 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
 Air Busan
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 25,900 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 17 โปรแกรม
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code