ทัวร์จีน - uptourandtravel

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/09921

เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00-18.00 น. / วันเสาร์ 09.00 - 12.30 น. ​

ทัวร์จีน
พบ
1427 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ZGHAK-2302AQ จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ (ฟรีวีซ่า)

ทัวร์โค้ด

UPTT232752
เดินทางช่วง
26 ธ.ค. 66 - 29 มิ.ย. 67 (26 ช่วงวันเดินทาง)
26 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
2 ม.ค. 67 - 6 ม.ค. 67
9 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67
16 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
23 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
30 ม.ค. 67 - 3 ก.พ. 67
6 ก.พ. 67 - 10 ก.พ. 67
13 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67
20 ก.พ. 67 - 24 ก.พ. 67
27 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
5 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
12 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
 • 19 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
  26 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
  2 เม.ย. 67 - 6 เม.ย. 67
  9 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67
  16 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67
  30 เม.ย. 67 - 4 พ.ค. 67
  7 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67
  14 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67
  21 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67
  28 พ.ค. 67 - 1 มิ.ย. 67
  4 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67
  11 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67
  18 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67
  25 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 14 )
 9 Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 9,990 บาท

ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (FD)

ทัวร์โค้ด

UPTT231941
| ชมถ้ำประตูสวรรค์ "เทียนเหมินซาน" ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งหูหนาน | บันไดเลื่อนไต่ฟ้า 999 ชั้น | พิสูจน์ความกล้ากับระเบียงแก้วและสะพานแก้ว
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. 66 - 25 มี.ค. 67 (21 ช่วงวันเดินทาง)
8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
4 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
5 ม.ค. 67 - 8 ม.ค. 67
11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
12 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67
18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 9,999 บาท

ZGHAK-2301AQ จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ เกาะดอกไม้ทะเล (ฟรีวีซ่า)

ทัวร์โค้ด

UPTT232746
เดินทางช่วง
21 ธ.ค. 66 - 4 ก.ค. 67 (56 ช่วงวันเดินทาง)
21 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
23 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
30 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67
4 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67
6 ม.ค. 67 - 11 ม.ค. 67
11 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67
13 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67
18 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
20 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 67
25 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
27 ม.ค. 67 - 1 ก.พ. 67
 • 1 ก.พ. 67 - 6 ก.พ. 67
  3 ก.พ. 67 - 8 ก.พ. 67
  8 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 67
  10 ก.พ. 67 - 15 ก.พ. 67
  15 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67
  17 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 67
  22 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67
  24 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67
  29 ก.พ. 67 - 5 มี.ค. 67
  2 มี.ค. 67 - 7 มี.ค. 67
  7 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
  9 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67
  14 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
  16 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67
  21 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
  23 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67
  28 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67
  30 มี.ค. 67 - 4 เม.ย. 67
  4 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67
  6 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67
  11 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
  13 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67
  18 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67
  20 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67
  25 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67
  27 เม.ย. 67 - 2 พ.ค. 67
  2 พ.ค. 67 - 7 พ.ค. 67
  4 พ.ค. 67 - 9 พ.ค. 67
  9 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67
  11 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67
  16 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67
  18 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67
  23 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67
  25 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67
  30 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67
  1 มิ.ย. 67 - 6 มิ.ย. 67
  6 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67
  8 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67
  13 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
  15 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67
  20 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
  22 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67
  27 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
  29 มิ.ย. 67 - 4 ก.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 44 )
 9 Air
6 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 11,990 บาท

CFD29 White Snow จางเจียเจี้ย ฉางชา ประตูสวรรค์ เทียนเหมินชาน 4วัน3คืน

ทัวร์โค้ด

UPTT232236
เดินทางช่วง
7 ธ.ค. 66 - 3 มี.ค. 67 (19 ช่วงวันเดินทาง)
7 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
22 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
31 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
1 ม.ค. 67 - 4 ม.ค. 67
11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
12 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 12,888 บาท

คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน 4 วัน 3 คืน โดย สายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น (MU)

ทัวร์โค้ด

UPTT232426
สัมผัสหิมะหนานุ่มปุกปุย ณ ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน
แผ่นดินสีแดงแห่งตงชวน หนึ่งในจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุดของจีน
อิสระช็อปปิ้งเมืองโบราณกวนตู้
เดินทางช่วง
15 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
22 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
 China Eastern
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 13,888 บาท

ฉางซา จางเจียเจี้ย เที่ยว 2 เมืองโบราณ ฝูหรง เฟิ่งหวง 5 วัน 4 คืน โดย แอร์เอเชีย (FD)

ทัวร์โค้ด

UPTT231940
ชมเขาอวตาร ณ ช่วงเวลาที่สวยที่สุดของจางเจียเจี้ย | เที่ยวครบ 2 เมืองโบราณ เฟิ่งหวง ฝูหรง | ล่องเรือชมความงดงามของแม่น้ำถัวเจียงยามค่ำคืน
เดินทางช่วง
9 ธ.ค. 66 - 30 มี.ค. 67 (31 ช่วงวันเดินทาง)
9 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
12 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66
19 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
30 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
6 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67
9 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67
10 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
13 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 67
16 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
17 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
 • 20 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 67
  24 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
  27 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67
  20 ก.พ. 67 - 24 ก.พ. 67
  21 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
  24 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
  27 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
  28 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
  2 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67
  5 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
  6 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
  9 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
  12 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
  13 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
  16 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67
  19 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
  20 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
  23 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67
  26 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 19 )
 Thai AirAsia
5 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 13,999 บาท

CFD24 คิงหมุน... คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน3คืน

ทัวร์โค้ด

UPTT231829
เดินทางช่วง
7 ธ.ค. 66 - 26 มี.ค. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
7 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
22 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 14,888 บาท

FT-KWLVZ05A - กุ้ยหลิน เขาหรูยี่ฟง หยางซั่ว 4วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์โค้ด

UPTT232153
เดินทางช่วง
9 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
9 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 14,990 บาท

ZGCSX-2301FD จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย (ฟรีวีซ่ากรุ๊ป)

ทัวร์โค้ด

UPTT232346
นั่งกระเช้าชมชมวิวสุดอลังการ "เขาเทียนเหมินซาน
ชมความงามประตูสวรรค์ พิชิตสะพานแก้วสูงที่สุดในโลก
เดินทางช่วง
14 ธ.ค. 66 - 31 มี.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
22 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66
24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
28 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 14,990 บาท

ZGYIH-2301QW จีน หยีชัง ฟูหรงเจิ้น จางเจียเจี้ย สกีรีสอร์ท (ฟรีวีซ่ากรุ๊ป)

ทัวร์โค้ด

UPTT232686
เที่ยวสุดคุ้มบินเข้าหยีซัง ชมความอลังการตึก 72
นั่งกระเช้าไพฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน
เดินทางช่วง
30 ธ.ค. 66 - 29 มี.ค. 67 (15 ช่วงวันเดินทาง)
30 ธ.ค. 66 - 5 ม.ค. 67
5 ม.ค. 67 - 11 ม.ค. 67
11 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 67
17 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
23 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
29 ม.ค. 67 - 4 ก.พ. 67
4 ก.พ. 67 - 10 ก.พ. 67
10 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 67
16 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 67
22 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67 - 5 มี.ค. 67
5 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
 Qingdao Airlines
7 วัน 6 คืน
เริ่มเพียง 14,990 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 186 โปรแกรม
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code