ทัวร์เวียดนาม - uptourandtravel

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/09921

เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00-18.00 น. / วันเสาร์ 09.00 - 12.30 น. ​

ทัวร์เวียดนาม
พบ
1224 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

มหัศจรรย์...ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์

ทัวร์โค้ด

UPTT231206
เดินทางช่วง
10 ธ.ค. 66 - 25 มี.ค. 67 (13 ช่วงวันเดินทาง)
10 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
23 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66
5 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
13 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67
26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
3 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67
17 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67
24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
2 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
 Thai AirAsia
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 9,999 บาท

มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ (CHARMING SHOW)

ทัวร์โค้ด

UPTT231679
เดินทางช่วง
9 ธ.ค. 66 - 31 มี.ค. 67 (23 ช่วงวันเดินทาง)
9 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
14 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66
22 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
4 ม.ค. 67 - 6 ม.ค. 67
12 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
19 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
25 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
28 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
4 ก.พ. 67 - 6 ก.พ. 67
9 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67
 • 16 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
  22 ก.พ. 67 - 24 ก.พ. 67
  24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
  29 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
  6 มี.ค. 67 - 8 มี.ค. 67
  8 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
  13 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67
  15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
  21 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
  24 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
  29 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 11 )
 Thai Viet Jet Air
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 9,999 บาท

มหัศจรรย์...เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน (ล่องเรือลอยกระทง)

ทัวร์โค้ด

UPTT231680
เดินทางช่วง
10 ธ.ค. 66 - 30 มี.ค. 67 (22 ช่วงวันเดินทาง)
10 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
24 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
1 ม.ค. 67 - 3 ม.ค. 67
11 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67
17 ม.ค. 67 - 19 ม.ค. 67
21 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
1 ก.พ. 67 - 3 ก.พ. 67
7 ก.พ. 67 - 9 ก.พ. 67
10 ก.พ. 67 - 12 ก.พ. 67
 • 17 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67
  23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
  25 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67
  3 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
  7 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
  10 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
  14 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
  20 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67
  22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
  28 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 10 )
 Thai Viet Jet Air
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 9,999 บาท

เวียดนาม : ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N By VZ

ทัวร์โค้ด

UPTT231836
มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. 66 - 24 มี.ค. 67 (14 ช่วงวันเดินทาง)
8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
13 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
22 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66
24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
26 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
2 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67
14 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67
16 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67
22 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 9,999 บาท

PVN203-VZ ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินสาย-กลับเย็น)

ทัวร์โค้ด

UPTT230512
เดินทางช่วง
7 ธ.ค. 66 - 30 มี.ค. 67 (21 ช่วงวันเดินทาง)
7 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
13 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
18 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66
19 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66
20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66
25 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66
31 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
7 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67
20 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
28 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มเพียง 10,999 บาท

ZGHAN-2324VN เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา - พักซาปา 2 คืน

ทัวร์โค้ด

UPTT232259
ท่องดินแดนแห่งสายหมอก พักซาปา 2 คืน
ดื่มด่ำบรรยากาศเมืองกลางหุบเขา เช็คอิน Moana Cafe
เดินทางช่วง
9 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
9 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
31 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
 Vietnam Airlines
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 11,990 บาท

มหัศจรรย์...ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินเย็น-กลับเย็น)

ทัวร์โค้ด

UPTT230177
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. 66 - 30 มี.ค. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
13 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66
20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66
22 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66
4 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
5 ม.ค. 67 - 8 ม.ค. 67
7 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67
11 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 11,999 บาท

PVN22-VZ ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินบ่าย-กลับเย็น)

ทัวร์โค้ด

UPTT230282
เดินทางช่วง
6 ธ.ค. 66 - 30 มี.ค. 67 (74 ช่วงวันเดินทาง)
6 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66
7 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
11 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66
12 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66
13 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
18 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66
19 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66
20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66
23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
25 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66
 • 26 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66
  27 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
  30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
  1 ม.ค. 67 - 4 ม.ค. 67
  2 ม.ค. 67 - 5 ม.ค. 67
  3 ม.ค. 67 - 6 ม.ค. 67
  4 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
  6 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67
  7 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67
  8 ม.ค. 67 - 11 ม.ค. 67
  9 ม.ค. 67 - 12 ม.ค. 67
  10 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67
  13 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67
  15 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67
  17 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
  19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67
  21 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 67
  22 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 67
  23 ม.ค. 67 - 26 ม.ค. 67
  24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
  27 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
  28 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67
  29 ม.ค. 67 - 1 ก.พ. 67
  30 ม.ค. 67 - 2 ก.พ. 67
  31 ม.ค. 67 - 3 ก.พ. 67
  2 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67
  5 ก.พ. 67 - 8 ก.พ. 67
  6 ก.พ. 67 - 9 ก.พ. 67
  7 ก.พ. 67 - 10 ก.พ. 67
  10 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 67
  11 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67
  12 ก.พ. 67 - 15 ก.พ. 67
  13 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 67
  14 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67
  16 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67
  18 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 67
  19 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 67
  20 ก.พ. 67 - 23 ก.พ. 67
  21 ก.พ. 67 - 24 ก.พ. 67
  23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
  25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
  26 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67
  27 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
  28 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
  29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
  2 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
  4 มี.ค. 67 - 7 มี.ค. 67
  5 มี.ค. 67 - 8 มี.ค. 67
  6 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
  7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
  11 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67
  12 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67
  13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
  15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
  18 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67
  19 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67
  20 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
  21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
  23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
  25 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67
  26 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67
  27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 62 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มเพียง 11,999 บาท

PVN21-VZ ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินบ่าย-กลับเย็น)

ทัวร์โค้ด

UPTT230283
เดินทางช่วง
6 ธ.ค. 66 - 30 มี.ค. 67 (83 ช่วงวันเดินทาง)
6 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66
7 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
11 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66
12 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66
13 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
17 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66
18 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66
19 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66
20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66
23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
 • 25 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66
  26 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66
  27 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
  30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
  1 ม.ค. 67 - 4 ม.ค. 67
  2 ม.ค. 67 - 5 ม.ค. 67
  3 ม.ค. 67 - 6 ม.ค. 67
  4 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
  6 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67
  7 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67
  8 ม.ค. 67 - 11 ม.ค. 67
  9 ม.ค. 67 - 12 ม.ค. 67
  10 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67
  13 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67
  15 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67
  17 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
  19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67
  21 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 67
  22 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 67
  23 ม.ค. 67 - 26 ม.ค. 67
  24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
  25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
  27 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
  28 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67
  29 ม.ค. 67 - 1 ก.พ. 67
  30 ม.ค. 67 - 2 ก.พ. 67
  31 ม.ค. 67 - 3 ก.พ. 67
  2 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67
  4 ก.พ. 67 - 7 ก.พ. 67
  5 ก.พ. 67 - 8 ก.พ. 67
  6 ก.พ. 67 - 9 ก.พ. 67
  7 ก.พ. 67 - 10 ก.พ. 67
  10 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 67
  11 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67
  12 ก.พ. 67 - 15 ก.พ. 67
  13 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 67
  14 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67
  15 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
  16 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67
  18 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 67
  19 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 67
  20 ก.พ. 67 - 23 ก.พ. 67
  21 ก.พ. 67 - 24 ก.พ. 67
  22 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
  23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
  24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67
  25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
  26 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67
  27 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
  28 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
  29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
  2 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
  4 มี.ค. 67 - 7 มี.ค. 67
  5 มี.ค. 67 - 8 มี.ค. 67
  6 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
  7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
  11 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67
  12 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67
  13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
  14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
  15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
  17 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67
  18 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67
  19 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67
  20 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
  21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
  23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
  24 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67
  25 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67
  26 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67
  27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 71 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มเพียง 11,999 บาท

ZGHAN-2325VN เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา - พักซาปา 2 คืน

ทัวร์โค้ด

UPTT232262
ท่องดินแดนแห่งสายหมอก พักซาปา 2 คืน
Unseen ล่องเรือฮาลองบก "นิงห์บิงห์"
เดินทางช่วง
6 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67 (12 ช่วงวันเดินทาง)
6 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66
20 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
22 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
23 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
30 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
31 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67
 Vietnam Airlines
5 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 12,990 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 73 โปรแกรม
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code