ทัวร์เวียดนาม - uptourandtravel

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/09921

เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00-18.00 น. / วันเสาร์ 09.00 - 12.30 น. ​

ทัวร์เวียดนาม
พบ
572 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

FMS-DADVZ002 ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ Apr-Jul 2024 VZ960-961 (START 9,999.-)

ทัวร์โค้ด

UPTT240082
มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
กุ้งมังกรซอสเนย, หม้อไฟทะเล
เดินทางช่วง
19 เม.ย. - 29 ก.ค. 67 (22 ช่วงวันเดินทาง)
19 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
26 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
2 พ.ค. 67 - 5 พ.ค. 67
10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
19 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
29 พ.ค. 67 - 1 มิ.ย. 67
30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
2 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67
7 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
14 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 9,999 บาท

ZGHAN-2401VN เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (พักซาปา 2 คืน)

ทัวร์โค้ด

UPTT240077
ท่องดินแดนแห่งสายหมอก "พักซาปา2คืน"
ดื่มด่ำบรรยากาซเมืองกลางหุบเขา
เดินทางช่วง
20 เม.ย. - 1 ต.ค. 67 (28 ช่วงวันเดินทาง)
20 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
9 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
11 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
18 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
8 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
 • 19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
  1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
  9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
  22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
  30 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
  5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
  26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  28 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 16 )
 Vietnam Airlines
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 10,990 บาท

มหัศจรรย์...ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์

ทัวร์โค้ด

UPTT231206
เดินทางช่วง
19 เม.ย. - 28 ต.ค. 67 (15 ช่วงวันเดินทาง)
19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
29 เม.ย. 67 - 1 พ.ค. 67
18 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
22 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
3 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
7 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
 Thai AirAsia
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 10,999 บาท

มหัศจรรย์...เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน (ล่องเรือลอยกระทง)

ทัวร์โค้ด

UPTT231680
เดินทางช่วง
26 เม.ย. - 24 ต.ค. 67 (26 ช่วงวันเดินทาง)
26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
30 เม.ย. 67 - 2 พ.ค. 67
4 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
9 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67
11 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
18 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
25 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
1 มิ.ย. 67 - 3 มิ.ย. 67
5 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
21 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
 • 2 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
  10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
  23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
  30 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
  6 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  4 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
  13 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
  19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  22 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 14 )
 Thai Viet Jet Air
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 10,999 บาท

ZGDAD-2403VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์

ทัวร์โค้ด

UPTT240246
เช็คอินเมืองฝรั่งเศสในฝัน "บานาฮิลส์"
UNSEEN ห้ามพลาดกิจกรรมล่องเรือกระดัง และชมเมืองศัสตาร์ด
เดินทางช่วง
15 เม.ย. - 26 ต.ค. 67 (24 ช่วงวันเดินทาง)
15 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
26 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
3 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
14 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
 • 16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
  23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
  30 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
  6 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  3 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
  4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 12 )
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 11,990 บาท

มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ (CHARMING SHOW)

ทัวร์โค้ด

UPTT231679
เดินทางช่วง
15 เม.ย. - 26 ต.ค. 67 (30 ช่วงวันเดินทาง)
15 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
5 พ.ค. 67 - 7 พ.ค. 67
10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
2 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
8 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
15 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
 • 6 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
  13 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
  20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  28 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
  3 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
  11 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
  17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
  24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
  31 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
  7 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
  14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
  21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
  28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
  5 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  23 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
  24 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 18 )
 Thai Viet Jet Air
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 11,999 บาท

ZGHAN-2402VN เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบิงห์ ซาปา (พักซาปา 2 คืน)

ทัวร์โค้ด

UPTT240079
ท่องดินแดนแห่งสายหมอก "พักซาปา 2 คืน"
UNSEEN ล่องเรือฮาลองบก "นิงห์บิงห์" เช็คอิน "MOANA CAFE"
เดินทางช่วง
18 เม.ย. - 23 ก.ย. 67 (22 ช่วงวันเดินทาง)
18 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
8 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
23 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
29 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
30 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
31 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
7 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
 Vietnam Airlines
5 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 12,990 บาท

มหัศจรรย์...ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินเย็น-กลับเย็น)

ทัวร์โค้ด

UPTT230177
เดินทางช่วง
25 เม.ย. - 20 ต.ค. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
18 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67
25 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67
6 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
4 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 12,999 บาท

ZGDAD-2404VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ (ไฟล์ท 1)

ทัวร์โค้ด

UPTT240383
สุดฟิน "พักบานาฮิลล์ 1 คืน" ชมดินแดนหมู่บ้านฝรั่งเศส
ล่องเรือกระด้ง เช็คอินศัสตาร์ดทาวน์ เมืองโบราณฮอยอัน
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 26 ต.ค. 67 (46 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
6 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
7 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
15 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
29 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
4 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
5 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
 • 6 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67
  12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
  13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
  18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
  20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
  21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
  25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
  28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
  1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
  8 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
  10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
  11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
  15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
  16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
  24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
  29 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
  31 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
  5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  7 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
  12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
  26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
  4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
  13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
  17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
  23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 34 )
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 13,990 บาท

ZGHAN-2403VJ เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา รวมกระเช้าฟานซิปัน - พักดี 4 ดาว

ทัวร์โค้ด

UPTT240574
สัมผัสลมหนาวเมืองซาปา พักดี 4 ดาวทุกคืน
รวมค่ากระเช้าฟานซิปัน นั่งรถรางซาปา
เดินทางช่วง
3 ต.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 (42 ช่วงวันเดินทาง)
3 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
5 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67
10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
24 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
25 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
 • 31 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67
  1 พ.ย. 67 - 4 พ.ย. 67
  2 พ.ย. 67 - 5 พ.ย. 67
  7 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
  8 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67
  9 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67
  14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
  15 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67
  16 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
  21 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
  22 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67
  23 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67
  28 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67
  29 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67
  30 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67
  5 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
  6 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
  7 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
  12 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
  13 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67
  14 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67
  19 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
  20 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
  21 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67
  26 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
  27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
  28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
  29 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
  30 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
  31 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 30 )
 Vietjet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 13,990 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 36 โปรแกรม
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code