ทัวร์ญี่ปุ่น - uptourandtravel

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/09921

เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00-18.00 น. / วันเสาร์ 09.00 - 12.30 น. ​

ทัวร์ญี่ปุ่น
พบ
543 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ZGFUK-2410VZ ฟุกุโอกะ คุมาโมโตะ เบปปุ ยูฟุอิน

ทัวร์โค้ด

UPTT240304
ชมความงามปราสาทคุมาโมโตะ ขอพรพระนอนนันโซอิน
เช็คอินหมู่บ้านยูฟุอิน สุดว้าวกันดั้มพาร์ค
พิเศษ!! ชมชมบ่อทะเลเดือด "ยูมิ จิโกกุ" / บุฟเฟ่ต์ "ยากินิคุ" สไตล์ญี่ปุ่น
เดินทางช่วง
8 พ.ค. - 22 ต.ค. 67 (23 ช่วงวันเดินทาง)
8 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
9 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
16 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67
22 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
23 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
1 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
25 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 23,990 บาท

BT-FUK04_VZ มหัศจรรย์...FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ฟรีเดย์

ทัวร์โค้ด

UPTT240485
เดินทางช่วง
7 พ.ค. - 1 ต.ค. 67 (50 ช่วงวันเดินทาง)
7 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67
8 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
9 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
10 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67
14 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67
15 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
16 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67
21 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67
22 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
23 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67
 • 28 พ.ค. 67 - 1 มิ.ย. 67
  29 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
  30 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
  31 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67
  6 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
  7 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67
  13 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
  14 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
  20 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
  21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
  24 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67
  25 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67
  4 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
  5 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67
  11 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
  12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
  18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
  24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
  1 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
  2 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67
  8 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  9 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
  15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
  16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
  22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
  23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
  26 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67
  27 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67
  5 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
  6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
  12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
  13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
  20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
  26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
  27 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 38 )
 Thai Viet Jet Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 23,999 บาท

CNXKIX02_VJ มหัศจรรย์...JAPAN โอซาก้า เกียวโต นารา ฟรีเดย์

ทัวร์โค้ด

UPTT240556
เดินทางช่วง
6 มิ.ย. - 21 ต.ค. 67 (14 ช่วงวันเดินทาง)
6 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
6 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
20 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
4 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
11 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
1 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
5 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 23,999 บาท

KYUSHU SAGA ONSEN 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ (VZ)

ทัวร์โค้ด

UPTT240562
Highlight
เที่ยวซากะ ขอพรศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ/ศาลเจ้าโออุโอะ/ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าทาเคโอะ /ศาลเจ้าดาไซฟุ/กันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ/ อิสระช้อปปิ้ง ในเมืองฟุกุโอกะ/แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
เดินทางช่วง
5 มิ.ย. - 1 ก.ย. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
5 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
8 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
28 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 25,900 บาท

ZGKIX-2406MM โอซาก้า เกียวโต นารา

ทัวร์โค้ด

UPTT240311
เที่ยวเมืองเก่าเกียวโต ชมความน่ารักของกวาง เมืองนารา เช็คอินวัดน้ำใส ถ่ายรูปสุดชิคคู่เสาโทริอิสีแดง ตะลุยช้อปปิ้งโอซาก้
มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น และบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง "ยากินิคุ"
เดินทางช่วง
24 เม.ย. - 26 ต.ค. 67 (21 ช่วงวันเดินทาง)
24 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
9 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
15 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67
29 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
 Sociedad Aeronautica Medellin
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 25,990 บาท

MM-KIX008 OSAKA KAMIKOCHI KYOTO 5D3N

ทัวร์โค้ด

UPTT240617
เที่ยวเมืองเก่าเกียวโต,เข้าชมคามิโคจิอัญมณีแห่งเจแปนแอล์ป,ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เดินทางช่วง
1 ส.ค. - 8 ต.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
1 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
4 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67
 Sociedad Aeronautica Medellin
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 25,990 บาท

BT-KIX08_XJ มหัศจรรย์...JAPAN โอซาก้า เกียวโต FREEDAY

ทัวร์โค้ด

UPTT240553
เดินทางช่วง
7 มิ.ย. - 30 ก.ย. 67 (18 ช่วงวันเดินทาง)
7 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
14 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
5 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
2 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
 Thai AirAsia X
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 25,999 บาท

KYUSHU BEPPU KUMAMOTO 5D 3N โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ [VZ]

ทัวร์โค้ด

UPTT240558
Highlight
พักออนเซ็น พร้อมอาหารค่ำ 1คืน / ปราสาทคุมาโมโตะ /ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น/ บ่อน้ำจิโกกุ เมกุริ (ชม 2 บ่อ/หมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล/ศาลเจ้าดาไซฟุ/กันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ/ อิสระช้อปปิ้ง ในเมืองฟุกุโอกะ
เดินทางช่วง
12 มิ.ย. - 26 ต.ค. 67 (24 ช่วงวันเดินทาง)
12 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
14 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
3 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
31 ก.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
2 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
 • 30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
  4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
  18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
  25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  27 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67
  10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
  16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 12 )
 Thai Viet Jet Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 26,900 บาท

RJ-XJ029 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า Yokoso

ทัวร์โค้ด

UPTT240091
ชมปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก), ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ, วัดคิโยมิสึ, ป่าไผ่อาราชิยาม่า, ขึ้นกระเช้าชินโกเบเขารอคโกะ, ชมสวนสมุนไพรนูโนะบิกิ, ป่าไผ่อาราชิยาม่า, รถไฟสายโรแมนติก, Universal Studio Japan
ย่านไชน่าทาวน์, ย่านโมโตมาชิ, ย่านฮิกาชิยาม่า, ย่านชินไซบาชิ, โดทงโบริ, Universal Studio Japan
เดินทางช่วง
25 เม.ย. - 28 พ.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
25 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
7 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67
12 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67
 Thai AirAsia X
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 26,919 บาท

RJ-XJ037 ทัวร์ เรียล เรียล โอซาก้า... ที่มีทะเลแหวก

ทัวร์โค้ด

UPTT240493
ถ่ายรูปปราสาทโอซาก้า, วัดคิโยมิสึ, ย่านฮิกาชิยาม่า, อามาโนะฮาชิดาเตะ, ขึ้นเคเบิ้ลคาร์หรือรถรางสู่ด้านบนภูเขา, ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ, ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
อามาโนะฮาชิดาเตะ, ย่านฮิกาชิยาม่า, ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ, วัดคิโยมิสึ, ถ่ายรูปปราสาทโอซาก้า, ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ, ย่านโดทงโบริ, เอ็กซ์โปซิตี้, ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ
เดินทางช่วง
12 มิ.ย. - 15 ก.ย. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
12 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
3 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
28 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
 Thai AirAsia X
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 26,919 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 102 โปรแกรม
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code