ทัวร์ญี่ปุ่น - uptourandtravel

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/09921

เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00-18.00 น. / วันเสาร์ 09.00 - 12.30 น. ​

ทัวร์ญี่ปุ่น
พบ
2328 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ZGFUK-2316VZ เบปปุ ยูฟุอิน เทนจิน ลานสกี ฟรีเดย์ 1 วัน

ทัวร์โค้ด

UPTT232599
สนุกสนานไปกับลานสกีสุดฟิน ที่ฟุกุโอกะ ชมพระนอนสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถ่ายรูปกันดั้มตัวใหม่ล่าสุด
เดินทางช่วง
6 ธ.ค. 66 - 9 มี.ค. 67 (54 ช่วงวันเดินทาง)
6 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
7 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
8 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
10 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66
11 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66
12 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
11 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67
13 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 67
15 ม.ค. 67 - 19 ม.ค. 67
16 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
 • 17 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
  18 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67
  19 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
  20 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 67
  21 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 67
  22 ม.ค. 67 - 26 ม.ค. 67
  23 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
  24 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
  25 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
  26 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
  27 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67
  28 ม.ค. 67 - 1 ก.พ. 67
  29 ม.ค. 67 - 2 ก.พ. 67
  30 ม.ค. 67 - 3 ก.พ. 67
  31 ม.ค. 67 - 4 ก.พ. 67
  1 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67
  2 ก.พ. 67 - 6 ก.พ. 67
  3 ก.พ. 67 - 7 ก.พ. 67
  4 ก.พ. 67 - 8 ก.พ. 67
  5 ก.พ. 67 - 9 ก.พ. 67
  6 ก.พ. 67 - 10 ก.พ. 67
  7 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67
  8 ก.พ. 67 - 12 ก.พ. 67
  9 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 67
  10 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67
  12 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 67
  14 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
  15 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67
  16 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67
  17 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 67
  20 ก.พ. 67 - 24 ก.พ. 67
  22 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
  23 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67
  24 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
  26 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
  27 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
  28 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
  29 ก.พ. 67 - 4 มี.ค. 67
  1 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
  2 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67
  4 มี.ค. 67 - 8 มี.ค. 67
  5 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 42 )
 Thai Viet Jet Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 18,990 บาท

มหัศจรรย์...JAPAN นิกโก้ ฟูจิ นาริตะ

ทัวร์โค้ด

UPTT231650
เดินทางช่วง
7 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 66 (7 ช่วงวันเดินทาง)
7 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
8 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66
 Thai AirAsia X
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 19,999 บาท

มหัศจรรย์...JAPAN ฮาโกเน่ ฟูจิ นาริตะ

ทัวร์โค้ด

UPTT231749
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 66 (4 ช่วงวันเดินทาง)
8 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
10 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
 Thai AirAsia X
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 19,999 บาท

มหัศจรรย์...JAPAN เกียวโต อิเนะ โอซาก้า

ทัวร์โค้ด

UPTT231878
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
8 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
 Thai AirAsia X
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 21,999 บาท

มหัศจรรย์...JAPAN โอวาคุดานิ ฟูจิ นิกโก้

ทัวร์โค้ด

UPTT231748
เดินทางช่วง
7 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 66 (4 ช่วงวันเดินทาง)
7 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
12 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66
14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
 Thai AirAsia X
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 23,999 บาท

มหัศจรรย์...JAPAN เบปปุ ยามากุชิ ฟุกุโอกะ

ทัวร์โค้ด

UPTT231824
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. 66 - 12 มี.ค. 67 (16 ช่วงวันเดินทาง)
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
30 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
19 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
24 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
26 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
31 ม.ค. 67 - 4 ก.พ. 67
7 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67
9 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 67
14 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
16 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67
 Thai AirAsia
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 23,999 บาท

JFD87 FUKUOKA ฟุกุโอกะ คิตะ คิวชู ยูฟูอิน 5วัน3คืน

ทัวร์โค้ด

UPTT231691
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. 66 - 18 ก.พ. 67 (12 ช่วงวันเดินทาง)
8 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
5 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67
10 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
19 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
24 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
26 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
31 ม.ค. 67 - 4 ก.พ. 67
7 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67
9 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 67
14 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
 Thai AirAsia
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 25,888 บาท

FUKUOKA KUMAMOTOP BEPPU 5D3N

ทัวร์โค้ด

UPTT231716
ชมปราสาทคุมาโมโต้,แช่ออนเซนเบปปุ,เที่ยวหมู่บ้านยูฟุอิน,ชมบ่อน้ำแร่
ชมปราสาทคุมาโมโต้,แช่ออนเซนเบปปุ,เที่ยวหมู่บ้านยูฟุอิน,ชมบ่อน้ำแร่
เดินทางช่วง
7 ธ.ค. 66 - 31 ม.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
7 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66
13 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 67
23 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
27 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 25,990 บาท

มหัศจรรย์...JAPAN เกียวโต ชิราคาวาโกะ โอซาก้า

ทัวร์โค้ด

UPTT231877
เดินทางช่วง
7 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 66 (4 ช่วงวันเดินทาง)
7 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
12 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66
14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
19 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66
 Thai AirAsia X
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 25,999 บาท

JFD89 Love Blossom Sakura FUKUOKA Kita Kyushu Yufuin 5วัน 3คืน

ทัวร์โค้ด

UPTT231742
เดินทางช่วง
21 ก.พ. - 2 เม.ย. 67 (8 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
23 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67
1 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
13 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
22 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
29 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67
 Thai AirAsia
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 26,888 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 252 โปรแกรม
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code