ทัวร์มาเลเซีย - uptourandtravel

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/09921

เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00-18.00 น. / วันเสาร์ 09.00 - 12.30 น. ​

ทัวร์มาเลเซีย
พบ
166 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

SPHZ-M12.FLASH PENANG MALAYSIA 3D2N (FY) DEC-MAR 2024

ทัวร์โค้ด

UPTT232494
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. 66 - 25 มี.ค. 67 (20 ช่วงวันเดินทาง)
8 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
5 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
12 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
19 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
2 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67
23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 6,999 บาท

SPHZ-M1.COZY MALAYSIA.GENTING-KUL-PUTRA 3D2N (MH)

ทัวร์โค้ด

UPTT230128
เดินทางช่วง
15 ธ.ค. 66 - 2 มิ.ย. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
29 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
 Malaysia Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 7,999 บาท

SPHZ-M9.CAMERON GENTING ODYSSEY MALAYSIA 3D2N (MH)

ทัวร์โค้ด

UPTT232112
เดินทางช่วง
7 ธ.ค. 66 - 30 มี.ค. 67 (21 ช่วงวันเดินทาง)
7 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
22 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
5 ม.ค. 67 - 7 ม.ค. 67
18 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
19 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
25 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
2 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67
 Malaysia Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 7,999 บาท

SPHZ-M2. MUNZ MALAYSIA (SKYWORLD THEME PARK)3D2N (MH)

ทัวร์โค้ด

UPTT230129
เดินทางช่วง
9 ธ.ค. 66 - 27 พ.ค. 67 (30 ช่วงวันเดินทาง)
9 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
16 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
23 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66
27 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
6 ม.ค. 67 - 8 ม.ค. 67
13 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67
20 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67
27 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
 • 3 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67
  17 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67
  24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
  2 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
  9 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
  14 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
  16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
  21 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
  23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
  28 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67
  30 มี.ค. 67 - 1 เม.ย. 67
  6 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
  20 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
  27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
  4 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
  11 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
  18 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
  25 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 18 )
 Malaysia Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 8,555 บาท

SPHZ-SPHZ-7 MUNZ MALAYSIA(SKYWORLD) 3D2N (OD) AUG-DEC 2023

ทัวร์โค้ด

UPTT231601
เดินทางช่วง
9 ธ.ค. 66 - 3 มิ.ย. 67 (8 ช่วงวันเดินทาง)
9 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
6 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
12 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67
13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
14 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
4 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
1 มิ.ย. 67 - 3 มิ.ย. 67
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 9,999 บาท

SPHZ-M11.LEGOLAND MALAYSIA x UNIVERSAL SINGAPORE 3D2N (FD) DEC- MAR 2024

ทัวร์โค้ด

UPTT232482
เดินทางช่วง
31 ธ.ค. 66 - 31 มี.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
26 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
29 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
 Thai AirAsia
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 9,999 บาท

SPHZ-M6. HILIGHT OF MALAYSIA 4D3N (SL)

ทัวร์โค้ด

UPTT230131
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. 66 - 2 มิ.ย. 67 (17 ช่วงวันเดินทาง)
8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
31 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
1 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67
23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
5 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
11 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67
12 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 10,499 บาท

SPHZ-M10.IPOH GENTING TRAIL BLAZE MALAYSIA 3D2N (MH)

ทัวร์โค้ด

UPTT232131
เดินทางช่วง
12 ม.ค. - 10 มี.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
12 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
16 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
8 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
 Malaysia Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 10,999 บาท

SPHZ-M7.1GENTING HIGHLAND DISCOVERY 4D3N (MH) JAN-JUL 24

ทัวร์โค้ด

UPTT232745
เดินทางช่วง
13 ม.ค. - 30 ก.ค. 67 (20 ช่วงวันเดินทาง)
13 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67
27 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
17 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67
24 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67
2 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
30 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67
20 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67
27 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67
4 พ.ค. 67 - 7 พ.ค. 67
 Malaysia Airlines
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 11,999 บาท

SPHZ-M3.GRANDZ MALAYSIA CAMERON-GENTING-MALACCA-KUALA LUMPUR 4D3N (MH)

ทัวร์โค้ด

UPTT230130
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. 66 - 26 พ.ค. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
5 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
3 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
23 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
 Malaysia Airlines
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 12,999 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 14 โปรแกรม
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code