ทัวร์ไต้หวัน - uptourandtravel

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/09921

เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00-18.00 น. / วันเสาร์ 09.00 - 12.30 น. ​

ทัวร์ไต้หวัน
พบ
550 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

SLTPE9-1 TAIWAN TAIPEI XIMENDING 4D2N

ทัวร์โค้ด

UPTT240441
ตะลุมเที่ยวเมืองไทเป,พักย่านซีเหมินติง,ช้อปปิ้งสุดมันส์
เดินทางช่วง
22 เม.ย. - 30 ก.ย. 67 (17 ช่วงวันเดินทาง)
22 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67
6 พ.ค. 67 - 9 พ.ค. 67
27 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67
17 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67
24 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67
1 ก.ค. 67 - 4 ก.ค. 67
8 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67
15 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67
19 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67
26 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67
2 ก.ย. 67 - 5 ก.ย. 67
9 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67
 Thai Lion Air
4 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 10,999 บาท

VZ-09 TAIWAN TAIPEI JIUFEN 4D2N

ทัวร์โค้ด

UPTT240532
เที่ยวไทเปวัดขอเงินเทพเจ้า,ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,พักไทเป 2 คืน
เดินทางช่วง
19 เม.ย. - 1 ก.ค. 67 (13 ช่วงวันเดินทาง)
19 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
29 เม.ย. 67 - 2 พ.ค. 67
3 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
6 พ.ค. 67 - 9 พ.ค. 67
10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
16 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
14 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 10,999 บาท

SL-TPE11-1 TAIWAN SUNMOON LAKE ไหว้เจ้า 8 วัดดัง 4D2N

ทัวร์โค้ด

UPTT240454
ไหว้พระ 8 วันดัง,ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา,ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
22 เม.ย. - 30 ก.ย. 67 (12 ช่วงวันเดินทาง)
22 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67
10 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67
8 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67
15 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67
19 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67
26 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67
2 ก.ย. 67 - 5 ก.ย. 67
9 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67
16 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
23 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
 Thai Lion Air
4 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 12,999 บาท

VZ-11 TAIPEI SUNMOON LAKE JIUFEN 4D2N

ทัวร์โค้ด

UPTT240536
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,ไหว้พระดัง 8 แห่ง
เดินทางช่วง
18 เม.ย. - 23 มิ.ย. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
18 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
6 พ.ค. 67 - 9 พ.ค. 67
9 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
23 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 12,999 บาท

SL-10 TAIPINGSHAN TAIPEI FREEDAY 5D3N

ทัวร์โค้ด

UPTT240622
เที่ยวอุทยานไท่ผิงซาน,พักซีเหมินติง 2 คืน,ชมอาคารหลากสี
เดินทางช่วง
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
27 เม.ย. 67 - 1 พ.ค. 67
 Thai Lion Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 12,999 บาท

BT-TPE42_SL มหัศจรรย์..TAIWAN มหานครแห่งเมืองสีสัน

ทัวร์โค้ด

UPTT240044
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 2 ก.ค. 67 (11 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 67 - 4 พ.ค. 67
3 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67
19 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67
23 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
3 มิ.ย. 67 - 6 มิ.ย. 67
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
 Thai Lion Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 14,999 บาท

CI-TPE008 TAIPINGSHAN TAIPEI FREEDAY 5D3N

ทัวร์โค้ด

UPTT240627
เข้าชมอุทยานไท่ผิงซาน,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,อิสระช้อปปิ้ง1วันเต็ม,พักตัวเมือง4ดาว
เดินทางช่วง
15 พ.ค. - 29 ก.ย. 67 (20 ช่วงวันเดินทาง)
15 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
22 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
29 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
5 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
12 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
3 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
31 ก.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
 China Airlines
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 14,999 บาท

มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน

ทัวร์โค้ด

UPTT230194
เดินทางช่วง
19 เม.ย. - 9 ก.ย. 67 (18 ช่วงวันเดินทาง)
19 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67
5 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
17 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67
18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
24 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
31 ก.ค. 67 - 3 ส.ค. 67
1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
7 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
 Thai Lion Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 15,999 บาท

SLTPE-13 TAIWAN ALISHAN 5D3N

ทัวร์โค้ด

UPTT240491
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,นั่งรถไฟโบราณ,อุทยานอาหลีซาน
เดินทางช่วง
8 มิ.ย. - 2 ต.ค. 67 (15 ช่วงวันเดินทาง)
8 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67
15 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67
17 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67
24 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67
31 ส.ค. 67 - 4 ก.ย. 67
7 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
14 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
 Thai Lion Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 15,999 บาท

SL-TPE10-1 TAIWAN TAIPINGSHAN XIMENDING 5D3N

ทัวร์โค้ด

UPTT240505
นั่งไฟชมปองปองชมอุทยานไท่ผิงซาน,ล่องเรือทะเลสาบ,เดินตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
11 พ.ค. - 2 ต.ค. 67 (16 ช่วงวันเดินทาง)
11 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67
8 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67
15 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67
17 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67
24 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67
31 ส.ค. 67 - 4 ก.ย. 67
7 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
14 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67
 Thai Lion Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 15,999 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 51 โปรแกรม
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code