ทัวร์อินโดนีเซีย - uptourandtravel

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/09921

เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00-18.00 น. / วันเสาร์ 09.00 - 12.30 น. ​

ทัวร์อินโดนีเซีย
พบ
69 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

SPHZ-B1-Bewitching Bali 4D (FD) NOV - OCT 2023

ทัวร์โค้ด

UPTT230133
เดินทางช่วง
30 พ.ค. - 26 ต.ค. 67 (22 ช่วงวันเดินทาง)
30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
6 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
4 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 18,999 บาท

มหัศจรรย์...บาหลี อารยธรรมแห่งอินโดนีเซีย

ทัวร์โค้ด

UPTT231973
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 29 ก.ย. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
29 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 19,999 บาท

SPHZ-B2-Powerful Bali-Borobudur 5D (FD) AUG-NEW YEAR 2023

ทัวร์โค้ด

UPTT230134
เดินทางช่วง
30 พ.ค. - 27 ต.ค. 67 (14 ช่วงวันเดินทาง)
30 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
8 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
 Thai AirAsia
5 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 25,999 บาท

SPHZ-B8-Bromo God's Breath IDN 5D4N (TR) AUG-OCT 2023

ทัวร์โค้ด

UPTT231530
เดินทางช่วง
18 ก.ค. - 15 ต.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
18 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
19 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
 Scoot Airlines
6 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 27,999 บาท

SPHZ-B9 PREMIUMZ BALI 4D3N (TG) MAR-OCT 2024

ทัวร์โค้ด

UPTT240063
เดินทางช่วง
30 พ.ค. - 26 ต.ค. 67 (14 ช่วงวันเดินทาง)
30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
4 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
29 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
3 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
 Thai Airways
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 29,999 บาท

มหัศจรรย์...บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน 2 ขา

ทัวร์โค้ด

UPTT230613
เดินทางช่วง
24 ก.ค. - 14 ก.ย. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
8 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
10 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67
 Thai AirAsia
5 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 30,999 บาท
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code