ทัวร์อินโดนีเซีย - uptourandtravel

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/09921

เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00-18.00 น. / วันเสาร์ 09.00 - 12.30 น. ​

ทัวร์อินโดนีเซีย
พบ
78 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

SPHZ-B6-TROPICAL TREASURES BALI4 D (QZ+FD) MAY- OCT 2023

ทัวร์โค้ด

UPTT230135
เดินทางช่วง
14 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 15,999 บาท

SPHZ-B1-Bewitching Bali 4D (FD) NOV - OCT 2023

ทัวร์โค้ด

UPTT230133
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 66 - 26 ต.ค. 67 (34 ช่วงวันเดินทาง)
28 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
28 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
5 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
11 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67
12 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
13 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
25 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
2 พ.ค. 67 - 5 พ.ค. 67
3 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
9 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
 • 30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
  6 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
  13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
  20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
  27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
  4 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
  11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
  19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
  9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
  22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
  29 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
  5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  3 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 22 )
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 18,999 บาท

มหัศจรรย์...บาหลี อารยธรรมแห่งอินโดนีเซีย

ทัวร์โค้ด

UPTT231973
เดินทางช่วง
14 ธ.ค. 66 - 31 มี.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
15 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
28 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 19,999 บาท

มหัศจรรย์...เกาะบาหลี Unseen แห่งอินโดนีเซีย

ทัวร์โค้ด

UPTT232317
เดินทางช่วง
25 ม.ค. - 17 มี.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
17 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
 Thai AirAsia
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 23,999 บาท

SPHZ-B2-Powerful Bali-Borobudur 5D (FD) AUG-NEW YEAR 2023

ทัวร์โค้ด

UPTT230134
เดินทางช่วง
7 ธ.ค. 66 - 27 ต.ค. 67 (26 ช่วงวันเดินทาง)
7 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
26 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
27 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
20 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
4 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
11 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
12 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
13 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
1 พ.ค. 67 - 5 พ.ค. 67
2 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
22 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
 • 30 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
  19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
  26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
  10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
  18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  8 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
  4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 14 )
 Thai AirAsia
5 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 28,999 บาท

11 วัน บรูไน – ฟิลิปปินส์ – อินโดนีเซีย – ติมอร์เลสเต

ทัวร์โค้ด

UPTT232538
บรูไน - บันดาเซรี เบกาวัน - มัสยิดทองคำ - พระราชวังหลังคาทองคำ - กัมปงไอเยอร์ ล่องเรือดูลิงจมูกยาว – เซบู – ดำน้ำดูฉลามวาฬ – มะนิลา – เมืองโบราณอินทรามูรอส บาหลี - ติมอร์ เลสเต (รวมบินทั้งหมด 8 เที่ยวบิน)
บรูไน - บันดาเซรี เบกาวัน - มัสยิดทองคำ - พระราชวังหลังคาทองคำ - กัมปงไอเยอร์ ล่องเรือดูลิงจมูกยาว – เซบู – ดำน้ำดูฉลามวาฬ – มะนิลา – เมืองโบราณอินทรามูรอส บาหลี - ติมอร์ เลสเต (รวมบินทั้งหมด 8 เที่ยวบิน)
อาหารพื้นเมือง
เดินทางช่วง
16 ม.ค. - 19 เม.ย. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
16 ม.ค. 67 - 26 ม.ค. 67
13 ก.พ. 67 - 23 ก.พ. 67
19 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67
9 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67
 Royal Brunei Airlines
11 วัน 10 คืน
เริ่มเพียง 144,000 บาท
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code