ทัวร์ภูฏาน - uptourandtravel

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/09921

เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00-18.00 น. / วันเสาร์ 09.00 - 12.30 น. ​

ทัวร์ภูฏาน
พบ
6 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

(BT-PBH5D-B3) HAPPINESS IN BHUTAN 5D4N ภูฎาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์

ทัวร์โค้ด

UPTT230273
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
8 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
22 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
 Bhutan Airline
5 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 69,988 บาท

โปรแกรมทัวร์ ภูฏาน 5 วัน 4 คืน ดินแดนมังกรสายฟ้าแห่งเทือกเขาหิมาลัย (KB)

ทัวร์โค้ด

UPTT231617
-พาโรซอง-ทิมพู-ทาชิโชซอง, ทิมพู, โดซูลา, ปูนาคา, ปูนาคาซอง, ซิมิลาคัง, ทิมพู
-สถานอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติภูฏาน, Memorial horten, พระใหญ่เดนดอมา, ซันกังคา
-Weekend Market, วัดทักซัง, ดรุกเยลซอง, คิชูลาคัง, พาโร -ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด "ตลาดเมืองพาโร"
เดินทางช่วง
9 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
9 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
31 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67
 Druk Air
5 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 119,900 บาท
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code