มหัศจรรย์...บาหลี อารยธรรมแห่งอินโดนีเซีย - UPTT231973

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/09921

เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00-18.00 น. / วันเสาร์ 09.00 - 12.30 น. ​

มหัศจรรย์...บาหลี อารยธรรมแห่งอินโดนีเซีย

รหัสทัวร์ : UPTT231973
มหัศจรรย์...บาหลี อารยธรรมแห่งอินโดนีเซีย

เดินทางช่วง
19 ก.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ใบเตรียมตัว ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 23,999 27,999 แสดง - 25
Sold Out
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 23,999 27,999 แสดง - 25
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 22,999 26,999 แสดง - 25
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 22,999 26,999 แสดง - 25
29 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67 22,999 26,999 แสดง - 25
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 20,999 24,999 แสดง - 25
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 22,999 26,999 แสดง - 25
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 22,999 26,999 แสดง - 25
3 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67 22,999 26,999 แสดง - 25
10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 22,999 26,999 แสดง - 25
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 23,999 27,999 แสดง - 25
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 24,999 28,999 แสดง - 25

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

มหัศจรรย์...บาหลี อารยธรรมแห่งอินโดนีเซีย
มหัศจรรย์...บาหลี อารยธรรมแห่งอินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น 20,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

มหัศจรรย์...บาหลี อารยธรรมแห่งอินโดนีเซีย
มหัศจรรย์...บาหลี อารยธรรมแห่งอินโดนีเซีย
ราคาเริ่มต้น 20,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code