8 วัน 6 คืน แกรนด์ตุรกี - UPTT232817

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/09921

เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00-18.00 น. / วันเสาร์ 09.00 - 12.30 น. ​

8 วัน 6 คืน แกรนด์ตุรกี

รหัสทัวร์ : UPTT232817
8 วัน 6 คืน แกรนด์ตุรกี

  • บินภายใน 1 เที่ยว + พัก 5 ดาวทุกคืน + โรงแรมถ้ำ 2 คืน + ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
  • ท้องถิ่น, ไทย, จีน
เดินทางช่วง
1 พ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68 ( 14 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ใบเตรียมตัว ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 พ.ค. 67 - 8 พ.ค. 67 57,900 65,900 แสดง - 28
Sold Out
1 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67 53,900 61,900 แสดง - 25
15 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67 53,900 61,900 แสดง - 25
27 ก.ค. 67 - 3 ส.ค. 67 57,900 65,900 แสดง - 25
11 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 57,900 65,900 แสดง - 25
14 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 53,900 61,900 แสดง - 25
9 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 53,900 61,900 แสดง - 25
12 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 53,900 61,900 แสดง - 25
20 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 53,900 61,900 แสดง - 25
21 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 53,900 61,900 แสดง - 25
16 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 53,900 61,900 แสดง - 25
1 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 53,900 61,900 แสดง - 25
27 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 66,900 75,900 แสดง - 25
28 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68 66,900 75,900 แสดง - 25

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

8 วัน 6 คืน แกรนด์ตุรกี
8 วัน 6 คืน แกรนด์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 53,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

8 วัน 6 คืน แกรนด์ตุรกี
8 วัน 6 คืน แกรนด์ตุรกี
ราคาเริ่มต้น 53,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code